Kapat

Basınç Birimleri Çevir

değiştir
Çevirilecek birim :

Basınç Ölçü Birimleri

Basınç nedir?
Bir yüzeye etki uygulayan dik kuvvetin birim alana düşen miktarına basınç denir. Uluslararası Birimler Sisteminde temel basınç birimi Pascal (Pa)'dır. Basıncı ölçmek için kullanılan ölçü birimleri ise şunlardır;

Pascal (Pa) : 1 metrekarelik yüzeye 1 Newton'luk kuvvetin dik olarak etkimesi sonucu meydana gelen basınçtır. attopascal, dekapascal, desipascal, egzapascal, femtopascal, gigapascal, hektopascal, kilopascal, megapascal, mikropascal, milipascal, nanopascal, pascal, petapascal, pikopascal, santipascal, terapascal, yoktopascal, yottapascal, zeptopascal, zettapascal.

Bar : 1 milimetrekarelik bir yüzeye 0,1 Newton'luk kuvvetin dikey olarak etkimesi sonucu meydana gelen basınçtır. attobar, bar, dekabar, desibar, egzabar, femtobar, gigabar, hektobar, kilobar, megabar, mikrobar, milibar, nanobar, petabar, pikobar, santibar, terabar, yoktobar, yottabar, zeptobar, zettabar.

Diğer : su sütunu, inç su, santimetre su, mikrometre su, milimetre su, feet su, metre hava, feet hava, inç hava, mikrometre civa, mikron civa, milimetre civa, feet civa, santimetre civa, inç civa, gram-kuvvet/santimetrekare, kilogram-kuvvet/santimetrekare, kilogram-kuvvet/metrekare, kilogram-kuvvet/milimetrekare, kilopond/santimetrekare, kilopond/metrekare, kilopond/milimetrekare, kilonewton/metrekare, meganewton/metrekare, newton/metrekare, newton/milimetrekare, ton/feetkare, ton/inçkare, ton/metrekare, desitorr, militorr, santitorr, torr, atmosfer, barad, barye, dyne/santimetrekare, miliHg, santiHg, kip/feetkare, kip/inçkare, Ons/inçkare, pieze, pound/feetkare, pound/inçkare, poundal/feetkare, sthene/metrekare