Dereceden Ondalığa Çevir

Enlem Derece, Dakika, Saniye :
Boylam Derece, Dakika, Saniye :

Ondalıktan Dereceye Çevir

Enlem (ondalık) :
Boylam (ondalık) :

Koordinat Çevirme / Dönüştürme

Coğrafi koordinat sistemi, dünya üzerindeki herhangi bir yeri topografik bir nokta olarak tanımlamayı sağlayabilen bir koordinat sistemidir. Küresel koordinat sistemindeki üç bileşenden ikisi kullanılarak belirtilir. Burada aşılması gereken zorluk, dünyanın bir küre değil de (jeodezi) bağlamında yaklaşık olarak bir elipsoit ya da basık sferoit şeklinde olmasıdır.

Bu sayfa ile koordinatlarınızı dereceden ondalığa, ondalıktan dereceye dönüştürebilirsiniz.